Ιατρείο Κέρκυρας: Μαντζάρου 3 491 00 Κέρκυρα
 
 
 
 
Ιατρείο Ηγουμενίτσας: Γρηγορίου Λαμπράκη 17, 461 00 Ηγουμενίτσα
 
 
 
 
 
 
Αγγειολογικό - Αγγειοχειρουργικό Ιατρείο Γιάγκας Χρήστος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Φωτογραφίες

 

 
 
 
Μέθοδος σκληρυντικής θεραπείας με αφρό