Ιατρείο Κέρκυρας: Μαντζάρου 3 491 00 Κέρκυρα
 
 
 
 
Ιατρείο Ηγουμενίτσας: Γρηγορίου Λαμπράκη 17, 461 00 Ηγουμενίτσα
 
 
 
 
 
 
Αγγειολογικό - Αγγειοχειρουργικό Ιατρείο Γιάγκας Χρήστος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Φόρμα Επικοινωνίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Επικοινωνία

 

Αγγειολογικό - Αγγειοχειρουργικό Ιατρείο Γιάγκας Χρήστος

 
 
 
Ιατρείο Κέρκυρας
 
Μαντζάρου 3 491 00 Κέρκυρα
 
 
Τηλ.: +302661048248
 
| Κιν.: +306974645818
 
 
 
 
 
Ιατρείο Ηγουμενίτσας
 
Γρηγορίου Λαμπράκη 17, 461 00 Ηγουμενίτσα
 
 
Τηλ.: +302665025631
 
| Κιν.: +306974645818
 
 
 
 
 
Email