Ιατρείο Κέρκυρας: Μαντζάρου 3 491 00 Κέρκυρα
 
 
 
 
Ιατρείο Ηγουμενίτσας: Γρηγορίου Λαμπράκη 17, 461 00 Ηγουμενίτσα
 
 
 
 
 
 
Αγγειολογικό - Αγγειοχειρουργικό Ιατρείο Γιάγκας Χρήστος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Βιογραφικό

 

 
 
 
Ο Αγγειοχειρουργός Χρήστος Γιάγκας είναι κάτοχος 2 τίτλων ειδικότητας:

Αγγειοχειρουργικής (Παν/κό Νοσοκομείο Πάδοβας)
Master 2ου βαθμού στην κλασική χειρουργική
(shunt, patch), την ενδοαυλική (αγγειοπλαστική, stent) της νόσου των καρωτίδων αρτηριών.
Γεν. Χειρουργικής (Παν/κό Νοσοκομείο Βερόνας).

Στη Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας CORFUMEDICA διενεργούνται:

  • Χειρουργικές επεμβάσεις για αποκατάσταση της φλεβικής νόσου των σκελών.
  • Χειρουργικός καθαρισμός έλκους φλεβικής αιτιολογίας, υπερτασικού έλκους Martorell καθώς και διαχείριση του διαβητικού ποδιού.
  • Εξειδικεύεται στην σκληρυντική θεραπεία των κιρσών καθώς και των μικρότερων φλεβών και ευρυαγγειών, κάνοντας χρήση όλων των διαφόρων τεχνικών και ειδικότερα για την χρήση της σκληρυντικής θεραπείας με αφρό μεταφέρει εικοσαετή (20) εμπειρία.

Ο Αγγειοχειρουργός Χρήστος Γιάγκας διαθέτει Πιστοποίηση στον ΕΟΠΥΥ (ηλεκτρονική συνταγογράφηση και παραπεμπτικά εξετάσεων) για αμφότερους τους τίτλους & διατηρεί αγγειολογικά ιατρεία στην Κέρκυρα και την Ηγουμενίτσα